Memorează textul-cheie (Iacov 4:6). Compară-l cu Iacov 4:10.

„Însă El dă un har şi mai mare. De aceea Scriptura spune: «Dumnezeu este împotriva ce- lor mândri, dar celor smeriţi El le dă har.»” (Iacov 4:6)

Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:10)

 

În ce măsură următorul citat din G. K. Chesterton le conferă un plus de înţeles acestor două versete din Iacov 4?„Modestia este mama uriaşilor. Din vale, lucrurile se văd mari; de pe vârf, lucrurile se văd mici.”


Părerea mea