Citeşte secţiunea Caz în studiu şi, dintre cele trei versete, trece-l mai jos pe cel care crezi că este:

…cel mai uşor de înţeles
…cel mai încurajator
…cel mai aspru împotriva mândriei

Caz în studiu

„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt şi Cel Preaînălţat, Cel ce trăieşte veşnic şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc într-un loc înalt şi sfânt, dar sunt şi cu cel zdrobit şi smerit în duh, ca să înviorez duhurile celor smeriţi şi inimile celor zdrobiţi.»” (Isaia 57:15)

„Deci nu te teme, căci Eu sunt cu tine! Nu te înspăimânta, căci Eu sunt Dumnezeul tău! Eu te voi întări, te voi ajuta şi te voi sprijini cu dreapta Mea izbăvitoare!” (Isaia 41:10)

„Însă El dă un har şi mai mare. De aceea Scriptura spune: «Dumne- zeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriţi El le dă har.»” (Iacov 4:6)

Recapitulează paşii spre o viaţă modestă şi fericită de la rubrica Fişă de studiu.
Ai avea de sugerat şi alţi paşi?
Pe care dintre aceste etape îţi este cel mai greu să o parcurgi? De ce?

 

Fișă de studiu

Parafrazează versetele de la pagina 22 într-un singur paragraf, combinând punctele lor cheie. Trece acest paragraf pe liniile de la Caz în studiu.
Citeşte Proverbele 16:5,18,19; 27:2 şi 29:23. Care sunt efectele aroganţei în viaţa ta? Lasă să se înţeleagă aceste texte că ar exista mândrie în viaţa ta?

Completează spaţiile libere şi descoperă strategia lui Dumnezeu cu privire la cum poţi fi modest(ă) şi fericit(ă):
1. Să-mi mărturisesc ____________________________ Proverbele 28:13:„Cine îşi ascunde păcatele nu va propăşi, dar oricine le mărturiseşte şi renunţă la ele va găsi milă.”
2. Să fiu onest în ceea ce priveşte ____________________ Romani 12:3: „Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiţi modeşti în gândirea voastră, fiecare după măsura de credinţă pe care i-a dat-o Dumnezeu.”
3. Să recunosc sursa __________________________________ 1 Corinteni 4:7:„Căci cine te face diferit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?”
4. Să-i slujesc pe alţii ca _____________________________ Filipeni 2:3-5: „Nu faceţi nimic din ambiţie egoistă, nici din îngâmfare, ci, în smerenie, consideraţi-i pe alţii mai presus decât voi înşivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci şi de ale altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus.”

5. Să-I permit lui Dumnezeu să _______________ Iacov 4:10: „Smeriţi-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălţa!”


Părerea mea