Credinţă celebră

Referinţa biblică: Romani 1 – 3; Ioan 15:19,20

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 7 şi 8

 

Text-cheie

„..În ea [în Evanghelie] este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credinţă şi care duce la credinţă, aşa cum este scris: «Cel drept va trăi prin credinţă.»” (Romani 1:17)

După discuţiile referitoare la micul sondaj de la rubrica Ce părere ai?, dezbateţi în grupă şi următoarele întrebări:
• Care a fost cel mai interesant răspuns primit?
• Care dintre afirmaţii a generat cele mai diverse opinii? Care a avut aproape acelaşi răspuns din partea tuturor? Cum se poate motiva?
• Să presupunem că l-am întreba pe Martin Luther. Care crezi că ar fi fost procentele date de el?
• Ce raport există între procentele date de tine, personal, şi media procentelor?

Ce părere ai?

Realizează un sondaj de opinie, întrebându-i pe participanţi ce procentaj de adevăr (între 0 şi 100%) le-ar atribui următoarelor afirmaţii. Calculează media la fiecare caz în parte. Compară
şi discută rezultatele cu membrii grupei de la Şcoala de Sabat:
___ Putem ajunge în cer printr-o combinaţie de măsuri egale de credinţă şi fapte.
___ Nu există adevăr absolut.
___ Creştinismul este o cauză pentru care merită să trăieşti.
___ Biblia conţine greşeli, dar este totuşi Cuvântul lui Dumnezeu.
___ Oamenii de astăzi sunt creştini mai buni decât creştinii din trecut.

 


Părerea mea