Citeşte Romani 1 – 3 şi gândeşte-te: Cum adică am fost puşi deoparte pentru Evanghelie? Ce înseamnă pentru tine, acum şi aici?
• În ce aspecte credinţa mea are nevoie să fie întărită? Ce pot face astăzi pentru a-mi întări credinţa?
• Dacă Dumnezeu m-ar întreba: „Ce motiv aş avea să te las în cer?” – ce răspuns I-aş da?
• Cum i-aş explica unui necredincios adevărata semnificaţie a credinţei creştine?
• Dacă ar trebui să explic Evanghelia doar bazându-mă pe Romani 1 – 3, ce aş spune?


Părerea mea