Lumina călăuzitoare

Referinţa biblică: Psalmii 119:105; Matei 10:17-22

Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolele 5 şi 6.

 

Text-cheie

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lu- mină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105)

Caz în studiu

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105)

„Păziţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor şi vă vor biciui în sinagogile lor. Din pricina Mea veţi fi duşi înaintea guvernatorilor şi înaintea regilor, ca să slujiţi drept mărturie pentru ei şi pentru neamuri. Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cu privire la cum sau ce veţi spune, pentru că ce va trebui să spuneţi vă va fi dat chiar în ceasul acela! Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru este Cel care va vorbi prin voi. Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cel ce va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Matei 10:17-22)

Fișă de studiu

Citeşte Psalmii 119:105 şi compară cu următoarele versete:

• Proverbele 30:5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.

• Luca 11:28 Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!”

• 2 Timotei 3:15,16 din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

• Evrei 4:12 Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

  1. Care este tema comună a acestor cinci texte?
  2. Ce au de spus aceste versete cu privire la persoana ta?
  3. Ce avantaje ai putea avea dacă ai mări perioada de timp petrecută cu
    citirea Bibliei?

Citeşte capitolul 10 din Matei şi meditează la următoarele întrebări:

  1. În ce măsură contextul relatării în care Isus îi trimite pe cei 12 ucenici clarifică semnificaţia versetelor 17-22?
  2. Este acest pasaj mai relevant, mai puţin relevant sau la fel de relevant pentru urmaşii lui Isus de astăzi? Explică.
  3. Ce impact pot avea asupra credinţei cuiva greutăţile inevitabile cu privire la care ne-a avertizat Isus?

 

Adaugă la afirmaţiile de la rubrica Ce părere ai? următoarele:
• Fiecare cuvânt din Biblie este inspirat.
• Biblia conţine multe sfaturi bune, practice, cum ar fi Regula de aur.
• Biblia are mai multe de spus în privinţa regulilor decât a relaţiilor.ț

Ce părere ai?

Pe linia de mai jos, marchează punctul în care te afli în privinţa opiniei pe care o ai faţă de afirmaţiile de mai jos:

______________________________________

Categoric da                  la mijloc                     categoric nu

Când citesc Biblia, oamenii ar trebui:
…să creadă şi să pună în practică ce se spune în ea.
…să creadă şi să pună în practică ce le explică pastorul din Biblie.
…să studieze cu atenţie şi apoi să pună în practică învăţăturile care sunt clare.
…să o interpreteze aşa cum vor.
…să caute principii, mai degrabă decât reguli.
…să o savureze ca pe o lucrare de literatură valoroasă.
…să o considere lucrare istorică.


Părerea mea