Caz în studiu

„Va rosti cuvinte jignitoare împotriva Celui Preaînalt şi îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt. Se va gândi să schimbe vremurile hotărâte prin lege, iar sfinţii vor fi daţi în mâna lui timp de un an, doi ani şi o jumătate de an.” (Daniel 7:25)

„Nimeni să nu vă înşele în niciun fel, pentru că acea zi nu va veni înainte să vină apostazia şi înainte să fie descoperit
omul fărădelegii, fiul distrugerii, cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu.

Nu vă amintiţi că v-am spus aceste lucruri când eram cu voi? Voi ştiţi ce-l împiedică să fie descoperit acum, înainte de vremea lui. Căci taina fărădelegii lucrează deja; trebuie doar ca cel care-l împiedică acum să fie dat lao parte.”  (2 Tesaloniceni 2:3-7)

„Iar femeia a fugit în deşert, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo să poată fi hrănită timp de o mie două sute şaizeci de zile.” (Apocalipsa 12:6)

Ce părere ai?

Răspunde la următoarele întrebări cât de repede poţi:

1. Unde este Biblia ta în acest moment?

2. Când ai citit ultima oară din Biblie?

3. Care este pasajul biblic preferat?

4. Pentru ce preţ ţi-ai vinde Biblia, dacă ci- neva ţi-ar oferi banii pe loc?

Fișă de studiu

  1. În ce măsură şi în ce mod descriu aceste versete perioada Evului Mediu Întunecat?
  2. Când o organizaţie religioasă se comportă ca şi când ar avea aceeaşi putere ca Dumnezeu Însuşi, ce efect are acest lucru asupra oamenilor conduşi de respectiva organizaţie?
  3. De ce crezi că Dumnezeu ne-a spus din timp că se vor întâmpla aceste lucruri?
  4. Ce înseamnă „taina fărădelegii lucrează deja”?
  5. Este posibil să fie vorba despre o instituţie care, la început, a fost curată în intenţii, dar a devenit coruptă din cauza puterii, având totuşi în interiorul ei oameni buni şi temători de Dumnezeu? Explică.
  6. Pe cine sau ce reprezintă femeia? Cum a avut grijă Dumnezeu de ea? Cum va avea grijă de noi?

Cu alți ochi

„Pasărea are o onoare pe care omul nu o are. Omul trăieşte în capcanele legilor şi tradiţiilor lui; dar păsările trăiesc în conformitate cu legea naturală a lui Dumnezeu, care face ca Pământul să se învârtă în jurul Soarelui.” – Kahlil Gibran, poet şi scriitor de origine libaneză, secolele XIX-XX

`„Nu puterea corupe. Teama corupe…, poate teama de a pierde puterea.” – John Steinbeck, scriitor şi câştigător al Premiului Nobel pentru Literatură, secolul XX

„Cei mai răi duşmani ai noştri nu sunt cei neştiutori şi nici cei simpli, oricât ar fi de cruzi; cei mai răi duşmani sunt cei inteligenţi şi cei corupţi.” – Graham Greene, scriitor englez, secolul XX


Părerea mea