Dacă îţi place sau ai înclinaţii spre domeniul jurnalism, realizează scurte interviuri cu membrii bisericii, eventual cu ajutorul telefonului mobil şi al aparatului de fotografiat încorporat. Foloseşte următoarele întrebări:

• Psalmii 119:105 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”
În ce moduri a fost Biblia o lumină pe calea vieţii dumneavoastră? Care este versetul dumneavoastră preferat din Biblie şi de ce?
În afară de „lumină”, ce alte metafore aţi folosi pentru a descrie Biblia?

• Matei 10:17-22

Păziţi-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor şi vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune, căci ce veţi avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela; 20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.

Aţi fost vreodată persecutaţi pentru credinţa dumneavoastră? Dacă da, ce s-a întâmplat? Aţi simţit vreodată că „Duhul Tatălui vorbeşte prin voi” (Matei 10:20)? Ce s-a întâmplat? Ce v-a învăţat Dumnezeu prin intermediul greutăţilor şi adversităţilor vieţii?


Părerea mea