Parcurge cu atenţie citatul din Ellen White de la rubrica Flash.

„Conducătorii iudeilor erau plini de o ură amară împotriva lui Ioan din cauza fermei sale credincioşii faţă de cauza lui Hristos. Ei au declarat că eforturile lor împotriva creştinilor nu vor avea niciun rezultat atâta timp cât mărturia lui Ioan mai răsună încă în urechile oamenilor. Pentru ca minunile şi învăţăturile lui Isus să poată fi uitate, glasul îndrăzneţului martor trebuia să fie adus la tăcere. Prin urmare, Ioan a fost somat să se prezinte la Roma spre a fi judecat pentru credinţa sa. Învăţătura apostolului a fost prezentată înaintea autorităţilor într-un mod cu totul neadevărat. Martori mincinoşi l-au învinuit că predică nişte rătăciri instigatoare. Prin aceste învinuiri, opozanţii lui sperau să obţină moartea ucenicului.” (Faptele apostolilor, p. 569)

Ioan a fost adus înaintea împăratului Domiţian şi i s-au adus acuzaţii false. Nu greşise cu nimic, totuşi mărturia mincinoasă a celor răi avea să-i aducă sfârşitul.
Ce sfat ne-a dat Isus cu privire la situaţiile în care suntem acuzaţi pe nedrept? „Ferice de voi, când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru, ca ceva rău, din pricina Fiului omului!” (Luca 6:22)

Ce atitudine ar trebui să luăm faţă de oamenii care încearcă să ne facă rău?

27 Dar Eu vă spun vouă, care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. 29 Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi pe cealaltă. Dacă îţi ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricui îţi cere, dă-i; şi celui ce-ţi ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi. 31 Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. 32 Dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii iubesc pe cei ce-i iubesc pe ei. 33 Dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii fac aşa. 34 Şidacă daţi cu împrumut acelora de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să ia înapoi întocmai. 35 Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi. 36 Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. (Luca 6:27-36)

Este acesta un sfat realist? Explică în cuvintele tale modul în care poţi să cauţi pacea, dar în acelaşi timp să nu fii obiectul bătăii de joc al celor din jur.


Părerea mea