Citeşte textele biblice de la rubrica Repere, care tratează problema rezistenţei în faţa dificultăţilor şi a încercărilor.

„Dar El mi-a zis: «Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârşită în slăbiciune.» Aşadar, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să poată locui în mine. De aceea, eu sunt mulţumit în slăbiciuni, în insulte, în greutăţi, în persecuţii şi necazuri, de dragul lui Hristos, pentru că atunci când sunt slab, sunt puternic.” (2 Corinteni 12:9,10)

„V-am spus aceste lucruri ca să nu fie pentru voi un prilej de poticnire. Vă vor da afară din sinagogi; mai mult, vine vremea când oricine vă va omorî va crede că-I aduce închinare lui Dumnezeu!” (Ioan 16:1,2)

„Cuvântul Domnului se răspândea prin toată regiunea. Dar iudeii le-au incitat pe femeile devotate, care aveau influ- enţă, şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Pavel şi a lui Barnaba şi i-au alungat din ţinuturi- le lor.” (Faptele 13:49,50)

„De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl izbăveşte din toate.” (Psalmii 34:19)

Analizează mai atent Ioan 16:1,2. Isus le-a spus ucenicilor că unii oameni le vor face rău, pretinzând în acelaşi timp că Îi slujesc lui Dumnezeu.

„V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. 2 Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. (Ioan 16:1,2)

Oamenii fac tot felul de lucruri în numele lui Dumnezeu. Ce i-ai spune unui creştin care crede că avortul este o crimă şi, prin urmare, omorârea doctorilor care provoacă avorturi este total justificată?


Părerea mea