Textul-cheie al acestui studiu exprimă clar ideea că Ioan ştia de ce fusese exilat. Predicase Cuvântul lui Dumnezeu şi dăduse mărturie că Isus este, cu adevărat, Mesia. Memorează acest text şi gândeşte-te la el de fiecare dată când te confrunţi cu dificultăţi.

„Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş împreună cu voi la necazuri, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus, mă aflam pe insula Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Isus.” (Apocalipsa 1:9)

Care sunt cuvintele din Apocalipsa 1:9 care arată exact modul în care Ioan reacţionează la acest test al credinţei?

__________________________________________________________________

Acum citeşte Apocalipsa 14:9-12. Acest pasaj se referă la urmaşii lui Hristos care vor trăi chiar înainte de a doua Sa venire. Cum vor face ei faţă greutăţilor vremii lor?

9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 13 Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: ‘Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!’ – Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” 14 Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.

_________________________________________________________________

Care este cea mai mare problemă pe care o ai în prezent? Ai încredere că Dumnezeu te va ajuta să o depăşeşti? Vei aştepta intervenţia Sa?

_________________________________________________________________

 


Părerea mea