Citeşte pasajul biblic de la secţiunea Caz în studiu, şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Ti s-a cerut să sesizezi tonul scrierii lui Ioan, ţinând cont că este supus la muncă silnică într-o colonie de condamnaţi, pe insula Patmos.
Parcurge pasajul biblic cu atenţie şi notează lucrurile pe care Ioan le afirmă despre Isus şi despre Dumnezeu.
Ai observat că Ioan lasă la o parte greutăţile prin care trece imediat ce priveşte la Dumnezeu şi la viziunea primită? Ce te învaţă acest lucru despre cum trebuie să reacţionezi la dificultăţi şi probleme?

 

Caz în studiu

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2 care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut. 3 Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! 4 Ioan, către cele şapte Biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine şi din partea celor şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie 5 şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului!

Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său 6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. 7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. 8 „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic. 9 Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 10 În Ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11 care zicea: „Eusunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea”. (Apoc 1:1-11)

 

Fișă de studiu

  1. Ai citit până acum vreun fragment din cartea Apocalipsa (sau Revelaţia)? Ce te şochează la modul în care începe Ioan?
  2. Cui i se adresează Ioan? Cine sunt destinatarii?
  3. Care este tonul mesajului lui Ioan? Este unul trist sau fericit? Exprimă într-o propoziţie care crezi tu că este tonul mesajului de început al lui Ioan.
  4. Unde se afla Ioan când a primit această viziune din partea lui Dumnezeu? Ce făcea acolo?
  5. Citeşte din nou versetul 9. De ce fusese Ioan trimis pe Insula Patmos? Care au fost acuzaţiile care i se aduceau?
  6. Ce alte lucruri noi ai aflat despre autorul Apocalipsei din introducerea acestei cărţi?
  7. Ce ne învaţă mesajul lui Ioan despre răbdare în timp ce trecem prin greutăţi?

Părerea mea