Citatul de la rubrica Flash este unul dintre pasajele care descriu cel mai bine modul în care o relaţie strânsă de iubire cu Isus Hristos îi poate transforma pe oameni. Ioan L-a iubit pe Isus. Când a început să-L urmeze, el era departe de a fi un om perfect, dar cu fiecare zi petrecută în prezenţa lui Isus, Ioan a început să se schimbe.

„În viaţa ucenicului Ioan este exemplificată adevărata sfinţire. În timpul anilor de strânsă legătură cu Hristos, el a fost adesea aver- tizat şi atenţionat de Mântuitorul şi a primit aceste mustrări. În timp ce caracterul Celui Divin se manifesta înaintea lui, Ioan şi-a văzut propriile lipsuri şi a fost umilit prin această descoperire. Zi de zi, în contrast cu firea lui violentă, el a privit blândeţea şi îngă- duinţa lui Isus şi a auzit lecţiile Sale de umilinţă şi răbdare. Zi de zi, inima lui a fost atrasă către Hristos până ce el, din iubire pentru Învăţătorul său, s-a pierdut pe sine din vedere.” (Faptele apostolilor, p. 557)

Citeşte 1 Ioan 1:1-4 pentru a vedea cum Îl descrie Ioan pe acel Isus pe care Îl prezintă înaintea altora. Notează cuvintele descriptive folosite de Ioan prin care arată că Îl cunoaşte pe Isus.
Ioan a umblat, a vorbit şi a trăit, la propriu, împreună cu Isus. Din moment ce Isus nu Se mai află fizic printre noi, cum putem ajunge să-L „cunoaştem” aşa cum L-a cunoscut Ioan? Citeşte Ioan 16:12-15.

1 Ioan 1:1-4

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Cuvântul vieţii – 2 pentru că viaţa a fost arătată şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –, 3 deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. 4 Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Ioan 16:12-15

12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acumnu le puteţi purta. 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să văcălăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14 El Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. 15 Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi.


Părerea mea