Textul-cheie din această săptămână conţine unul dintre cele mai frumoase adevăruri ale întregii Scripturi. Învaţă acest verset pe de rost şi meditează la sensul lui timp de câteva minute. Ce ne-ar putea împiedica să ne bucurăm că am fost mântuiţi, pentru că acum ştim că suntem copii ai lui Dumnezeu?

„Vedeţi ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl: să fim numiţi copii ai lui Dumnezeu. Şi suntem! De aceea nu ne cunoaşte lumea: pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, n-a fost arătat încă, dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că-L vom vedea aşa cum este.” (1 Ioan 3:1,2)

Citeşte Isaia 59:2.

ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!

Păcatul rupe legătura strânsă dintre noi şi Dumnezeu. Ne simţim departe de El. Ne părăseşte Dumnezeu (1 Ioan 1:9)?

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

Deşi Dumnezeu ne iubeşte în continuare, care este pericolul comiterii conştiente şi persistente a unui păcat (1 Timotei 4:1,2)?

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.


Părerea mea