Care dintre reperele acestui studiu îţi atrag atenţia în cea mai mare măsură? Care ţi se pare că îţi vorbeşte personal?

_____________________________________________________________

Repere

„Întrucât, în Hristos Isus, nici circumcizia, nici necircumcizia nu au nicio valoare, ci numai credinţa care lucrează prin dragoste.” (Galateni 5:6)

„Tineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând îndurarea Domnului nostru Isus Hristos, care vă va duce la viaţă veşnică!” (Iuda 21)

„Nu luaţi parte la faptele nefolositoare ale întunericului, ci mai degrabă demascaţile” (Efeseni 5:11)

„Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1:14)

„Ştiu că, după plecarea mea, vor veni între voi lupi feroce, care nu cruţă turma.” (Faptele 20:29)

Pe vremea lui Ioan, au existat câţiva învăţători falşi care susţineau că Isus nu este Fiul lui Dumnezeu. Ei predicau că, din moment ce toată materia este rea – inclusiv trupul uman –, Dumnezeu nu ar permite niciodată ca Fiul Său desăvârşit să aibă vreo legătură directă cu trupul uman păcătos.
De ce crezi că era periculoasă această doctrină? Ce s-ar întâmpla cu omenirea, dacă viaţa perfectă, moartea şi învierea lui Isus ar fi eliminate?

_______________________________________________________________
Cum i-a numit Ioan pe cei care excludeau existenţa şi sacrificiul lui Isus pentru păcat (1 Ioan 2:22,23)? Există şi astăzi oameni care fac acest lucru? Explică.

_______________________________________________________________

1 Ioan 2:22,23

22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.

 


Părerea mea