Citeşte cu mare atenţie pasajele biblice de la Caz în studiu şi apoi răspunde la întrebări.

5 Mesajul pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric deloc. 6 Dacă spunem că avem părtăşie cu El, dar umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. 7 Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curăţeşte de orice păcat. 8 Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate. 10 Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:5-10)

7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu! 8 Cel ce nu iubeşte nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 9 Prin aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu între noi: Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu[a], ca să trăim prin El. 10 Dragostea constă în aceasta: nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi şi L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, atunci şi noi suntem datori să ne iubim unii pe alţii. 12 Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea Lui este făcută desăvârşită în noi.

13 Prin aceasta cunoaştem că rămânem în El, şi El în noi: pentru că ne-a dat din Duhul Său. 14 Iar noi am văzut şi depunem mărturie că Tatăl L-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. 15 Dacă cineva mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în el, iar el în Dumnezeu. 16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu în noi. (1 Ioan 4:716)

 

7 Căci în lume au ieşit mulţi înşelători, care nu mărturisesc că Isus Cristos a venit în trup. Acesta este înşelătorul şi anticristul. 8 Vegheaţi asupra voastră ca să nu pierdeţi lucrurile pentru care am[f] lucrat, ci să primiţi răsplată deplină. 9 Oricine o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, nu-L are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învăţătura aceasta Îl are şi pe Tatăl, şi pe Fiul. 10 Dacă vine la voi cineva care nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i spuneţi „Bun venit!“ 11 Căci cel ce-i spune „Bun venit!“ se face părtaş la lucrările lui rele. (2 Ioan 7-11)

 

Fişă de studiu

  1. Încercuieşte ideile noi pentru tine care apar în pasajul biblic din 1 şi 2 Ioan.
  2. Marchează care crezi că este ideea cea mai importantă din fiecare fragment în parte.
  3. De ce crezi că Ioan începe prin a-L descrie pe Dumnezeu ca „lumină”? De ce afirmă că în Dumnezeu nu este întuneric?
  4. Care sunt afirmaţiile pe care le face Ioan despre păcat?
  5. Conform lui Ioan, cum demonstrăm că Îl iubim pe Dumnezeu? Cum Îşi manifestă Dumnezeu iubirea faţă de noi?
  6. De ce este important ca oamenii care spun că au credinţă în Dumnezeu să „persiste” în adevăr?

În primele versete ale primei sale epistole, Ioan declară că Dumnezeu este lumină. Lumina ne ajută să vedem lucrurile din jurul nostru, luptând contra întunericului, atât fizic, cât şi spiritual.
Citeşte Luca 9:49. Ce punct întunecos vezi în caracterul lui Ioan?

Ioan a zis: – Stăpâne, noi am văzut pe cineva care scotea demoni în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu ne urma.

Pasajul biblic studiat în această săptămână a fost scris de Ioan după ce a petrecut foarte mult timp alături de Isus, după ce Duhul Sfânt l-a ajutat să înlăture o bună parte din întunericul caracterului său. Ce aspecte întunecate din caracterul tău au nevoie de lumina lui Dumnezeu?


Părerea mea