Noi şi ei

Referinţa biblică: Faptele 15:1-17

Comentariu: Faptele apostolilor, cap. 19, 20, 21

 

Text-cheie

„Acum deci, de ce-L puneţi la încercare pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici strămoşii noştri şi nici noi nu l-am putut purta? Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus, la fel ca şi ei.” (Faptele 15:10,11)

 

Exprimă-ţi poziţia faţă de afirmaţiile de la rubrica Ce părere ai?

Eşti sau nu de acord cu următoarele afirmaţii?
___ În biserica de astăzi, păstrarea tradiţiilor omeneşti constituie o problemă mai mare decât prejudecăţile rasiale.
___ Legalismul este mai periculos pentru biserică decât apatia.

În ce măsură problemele cu care se confruntă biserica oglindesc problemele cu care se confruntă omenirea, în general? Argumentează.

 

Studiul din această săptămână abordează câteva teme: prejudecata, lucrarea misionară, legalismul, ierarhia în biserică şi alte câteva. Cu cât sunt privite mai atent vieţile noilor ucenici şi viaţa noii biserici şi misiuni, cu atât sunt înţelese mai mult problemele cu care se confruntau cei din acea perioadă. Probabil că una dintre cele mai mari dificultăţi era cea a prejudecăţilor legate de tradiţii. Crezi că şi în ziua de azi există aceeaşi situaţie? Când ne-a poruncit să facem ucenici „din toate popoarele”, în Matei 28:19,20, Mântuitorul vorbea foarte serios. Dar cum facem să ieşim din tiparele cu care suntem obişnuiţi? Ce schimbări crezi că trebuie să facem în inima şi mintea noastră înainte de a-i vedea pe alţii într-o lumină diferită?

 


Părerea mea