Ştiai că?

În prezent, planeta Pământ este populată de 7 miliarde de oameni. Numai 33%, adică aproximativ 2,31 miliarde,
sunt creştini (catolici, mormoni, martorii lui Iehova, ortodocşi etc.). (Pentru mai multe informaţii, vezi www.adherents.com).

În zonele cel mai dens populate de pe glob, există cea mai slabă prezenţă creştină. Este vorba despre aşa-numita Fereastră 10/40. Ştii care sunt ţările şi populaţiile din această zonă?

Astăzi, în lume, se vorbesc aproximativ 230 de limbi şi dialecte principale. Biserica Adventistă răspândeşte Vestea Bună în 75 de limbi (vezi www.awr.org). Te poţi documenta şi pe site-ul www.adventistmission.org, aflând mai multe despre misiunile întreprinse de biserica noastră.

Isus a promis că unul dintre cele mai sigure semne ale apropierii revenirii Lui este faptul că vestea bună a mântuirii va fi predicată fiecărui popor. Au trecut două milenii de la naşterea bisericii – de la prima călătorie misionară a lui Pavel. Dar generaţia noastră are de îndeplinit aceeaşi misiune, aceea de a-L prezenta pe Dumnezeu înaintea lumii.

 

Repere

„S-a dus apoi la Tars, ca să-l caute pe Saul şi, când l-a găsit, l-a dus în Antiohia. Astfel, timp de un an întreg, ei s-au adunat cu biserica şi au dat învăţătură la o mare mulţime de oameni. În Antiohia ucenicii au fost numiţi pentru prima oară «creştini».” (Faptele 11:25,26)

„Să vă fie deci cunoscut, fraţilor, că prin El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi, de toate păcatele de care nu aţi putut fi îndreptăţiţi prin Legea lui Moise.” (Faptele 13:38,39)

„După citirea Legii şi a Profeţilor, conducătorii sinagogii au trimis să le spună: «Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de încurajare pentru popor, vorbiţi!»” (Faptele 13:15)

„Cuvântul Domnului se răspândea prin toată regiunea.” (Faptele 13:49)

 

Cu alţi ochi
„Noi trebuie să fim creştini globali, cu o viziune globală, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu global.” – John Stott, lider creştin britanic

„Sper că vei fi un misionar acolo unde va fi să fie locul tău… în definitiv, prea puţin contează unde ne petrecem aceşti ani trecători, atâta timp cât sunt petrecuţi spre slava lui Dumnezeu. Fii sigur că pentru nimic nu merită mai mult să trăieşti.” – Elizabeth
Freeman, misionară americană în India, secolul XIX

„Mulţi vor să trăiască în sunetul clopotelor, în curtea bisericii; eu vreau să conduc un atelier de recuperări, în curtea iadului.” – C. T. Studd, misionar englez în China, India, Africa, sec. XIX-XX


Părerea mea