În citatul de la rubrica Flash, vedem ce impact exploziv – în sens pozitiv – are mesajul de iertare şi speranţă atunci când este împărtăşit oamenilor.

„«Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut.» Ei s-au bucurat nespus de mult de faptul că Hristos îi recunoştea şi pe ei drept copii ai lui Dumnezeu şi, cu inimi recunoscătoare, au ascultat cuvântul predicat. Cei care au crezut au dovedit zel în a le vesti şi altora solia Evangheliei şi astfel «Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.»” (Faptele apostolilor, p. 173, 174)

În vreme ce e numai normal să ne apropiem unii de alţii ca fraţi şi surori în trupul lui Hristos – ridicându-ne unii pe alţii şi crescând în credinţă –, ceea ce reiese, de asemenea, foarte clar din acest pasaj este faptul că nu trebuie să păstrăm totul pentru noi înşine. Creştinii şi comunităţile sănătoase de creştini îşi manifestă entuziasmul pentru speranţa şi bucuria pe care le au în Hristos, împărtăşindu-le cu multă pasiune şi altora. Caută în dicţionar cuvântul „zel”. Consideri că tu şi biserica ta daţi dovadă de „zel” în răspândirea Cuvântului în comunitatea voastră? Care ar fi câteva modalităţi prin care tu sau biserica ta vă manifestaţi entuziasmul pentru Domnul?


Părerea mea