Prin intermediul acestui studiu, vedem de aproape cum a luat fiinţă biserica pe pământ: mai întâi a fost compusă din credincioşi evrei, dintre care mulţi au fost împrăştiaţi din Ierusalim după omorârea cu pietre a lui Ştefan. Dintre aceştia, unii au ajuns în Antiohia, care era un oraş aflat la întretăierea drumurilor Imperiului Roman şi care s-a dovedit a fi punctul de lansare pentru misiune.

Ceea ce Pavel şi Barnaba au predicat într-o altă Antiohie (din Pisidia) a zguduit oraşul într-o aşa măsură, încât majoritatea locuitorilor s-au întors Sabatul următor să-i asculte din nou. Aşa au stat lucrurile în toată istoria de secole a bisericii, până astăzi: ce spunem şi cum spunem trezeşte interesul oamenilor pentru mesaj şi pentru Salvator!


Părerea mea