„Să vă fie deci cunoscut, fraţilor, că prin El vi se vesteşte iertarea păcatelor; şi, de toate păcatele de care nu aţi putut fi îndreptăţiţi prin Legea lui Moise, este îndreptăţit oricine crede în El.” Aceste cuvinte predicate de Pavel pentru încurajarea credincioşilor din sinagoga din Antiohia Pisidiei au constituit esenţa lucrării şi predicării lui. Deoarece, indiferent de mediul din care provenim, de limba şi de mentalitatea în care am fost formaţi, firul care îi uneşte pe toţi oamenii este nevoia de speranţă.
Astăzi, misionarii nu pot pătrunde în multe locuri din cauza barierelor de ordin politic, religios şi geografic. Încă avem de lucrat asupra contextualizării mesajului nostru pentru oamenii din alte culturi şi etnii. Totuşi, trăim într-o comunitate globală care pare să facă din lume un loc mult mai mic decât este, chiar dacă, după atâta timp, majoritatea oamenilor nu sunt creştini, iar mulţi nici nu au auzit mesajul despre salvarea oferită prin Isus Hristos.
Fie că locuieşti într-un oraş în care cultura majoritară este identică sau similară cu a ta, fie într-o localitate în care este un amalgam de etnii şi culturi, cum poţi să-ţi împărtăşeşti credinţa cu vecinii şi concetăţenii tăi?


Părerea mea