În ce măsură înaintezi „prin credinţă către înălţimile desăvârşirii creştine”?
„Timp de mulţi ani, Petru stăruise pe lângă credincioşi în legătură cu nevoia unei creşteri continue în har şi în cunoaşterea adevărului. Acum, ştiind că în curând avea să fie chemat să sufere martiriul pentru credinţa sa, el atrage încă o dată atenţia la preţioasele privilegii care pot fi la îndemâna fiecărui credincios. Deplin asigurat de credinţa sa, bătrânul apostol i-a îndemnat pe fraţii săi la statornicie în ceea ce priveşte ţinta vieţii creştine. «Căutaţi cu atât mai mult», stăruia el, «să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.» Preţioasă asigurare! Glorioasă este nădejdea ce stă în faţa credinciosului în timp ce înaintează prin credinţă către înălţimile desăvârşirii creştine!” (Faptele apostolilor, p. 533)

Ce crezi că vrea să spună Ellen White prin cuvintele: „desăvârşire creştină”?


Părerea mea