Citeşte textele care alcătuiesc rubrica Repere. Încercuieşte acele texte care îţi vorbesc în mod special astăzi. De ce ţi se pare că sunt în mod deosebit relevante? Gândeşte-te la cineva care ar putea fi încurajat de aceste versete şi fă-i-le cunoscute, printr-un e-mail, sms sau o scrisoare frumoasă, de modă veche, scrisă cu mâna.

 

„Numai trăiţi-vă viaţa într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, dar aud despre voi, să ştiu că rămâneţi fermi într-un duh, luptând cu un singur gând pentru credinţa Evangheliei.” (Filipeni 1:27)

„Dumnezeule, nu mă părăsi nici chiar când voi fi bătrân şi cărunt, până când nu voi vorbi despre puterea Ta generaţiei următoare şi despre tăria Ta, celor ce vor veni.” (Psalmii 71:18)

„Însă îmi privesc viaţa ca nefiind de niciun preţ pentru mine, ca să-mi pot sfârşi alergarea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, şi anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui Dumnezeu.” (Faptele 20:24)

„Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe dintre minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră.” (Matei 11:20)

„Cine poate spune toate isprăvile Domnului? Cine poate vesti toată auda Sa?” (Psalmii 106:2)


Părerea mea