Parcurge cu atenţie citatul redat la rubrica Flash şi meditează la următoarele întrebări:

„Numai după ce a fost adus la renunţare de sine şi la o deplină încredere în puterea divină, Petru a primit chemarea de a lucra ca un ajutor de păstor. Hristos îi spusese lui Petru, înainte de a-L fi tăgăduit: «După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi» (Luca 22:32). Cuvintele acestea erau semnificative pentru lucrarea întinsă şi rodnică pe care urma să o aducă la îndeplinire în viitor acest apostol, pentru aceia care aveau să vină la credinţă. Experienţa proprie a lui Petru cu păcatul, suferinţa şi pocăinţa l-a pregătit pentru această lucrare. De-abia după ce şi-a dat seama de slăbiciunea sa a putut să înţeleagă nevoia credinciosului de a depinde în totul de Hristos.” (Faptele apostolilor, p. 515)

• De ce crezi că Petru a trebuit să ajungă la „renunţare de sine”, înainte de a primi chemarea din partea lui Dumnezeu?

• Afirmaţia din Luca 22:32 lasă să se înţeleagă că Petru nu era convertit pe vremea cât a fost ucenic al lui Isus? Ce trebuia să se întâmple pentru a se produce convertirea?

Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi. Luca 22:32

• Ce crezi că are Dumnezeu pregătit pentru tine prin „păcatul, suferinţa şi pocăinţa” prin care ai trecut?

 


Părerea mea