Textul-cheie al lecţiei provine din una dintre impresionantele scrisori ale lui Pavel. În cea de faţă, el se adresează bisericii creştine dintr-o localitate numită Filipi, din Grecia. Merită observată metafora preluată din sport, la care el recurge. Se luptă să ajungă la premiu, fiind conştient că încă nu l-a obţinut. În acest verset, este sugerată o calitate foarte importantă pentru un alergător. Citeşte din nou textul-cheie şi notează care crezi că este această calitate şi cum se manifestă în viaţa unui creştin.

„Fraţilor, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă şi aruncându-mă înainte.”
(Filipeni 3:13,14)

 


Părerea mea