Caz în studiu- Fapte 9:1-18

1 Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot 2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 5 „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” 6 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci”. 7 Oamenii care-l însoţeau, au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8 Saul s-a sculat de la pământ şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc. 9 Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. 10 În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el. 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă. 12 Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.” 13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim, 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel, 16 şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 17 Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” 18 Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat.

 

Fișă de studiu

Marchează elementele din această relatare care sunt noi pentru tine.
Ce făcea Pavel înainte de a fi oprit de Dumnezeu în drum spre Damasc? Prin ce cuvinte este el descris?

Care sunt ceilalţi actori care joacă în această piesă? Care sunt rolurile lor? De exemplu, ce face Barnaba pentru Pavel? Dar Anania?

Cum au reacţionat faţă de Pavel cei care îl cunoşteau dinainte de convertire? L-a descurajat acest fapt pe Pavel?

Ce ne învaţă despre Isus acest episod biblic?

De ce crezi că Dumnezeu a recurs la orbire temporară în cazul lui Saul?

 

După citirea acestui episod biblic impresionant, se ridică firesc întrebarea: De ce s-a mai preocupat Isus de cineva care tuna şi fulgera împotriva urmaşilor Săi. Înainte de convertire, Pavel a fost un criminal. Cum îşi descrie Pavel viaţa? (Faptele 26:9-11) Din ceea ce ai citit despre Pavel până acum, notează într-o propoziţie sau două ce crezi că a văzut Isus la el. Ce calităţi avea pe care Dumnezeu voia să le folosească? Ce ne învaţă povestea de viaţă a lui Pavel despre capacitatea lui Dumnezeu de a schimba oamenii, indiferent ce-au făcut?

Faptele 26:9-11

9 Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10 şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. 11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine.


Părerea mea