Procesul şi uciderea lui Ştefan au declanşat un val de persecuţii împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Unul dintre promotorii de frunte ai „vânătorii de vrăjitoare” a fost un tânăr pe nume Saul. Ulterior, după ce a început să-L urmeze pe Isus şi a devenit cunoscut ca Pavel, şi-a exprimat regretul pentru răul făcut urmaşilor lui Isus.

Citeşte chiar cuvintele lui Pavel, în Faptele 26:9-11.

9 Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10 şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. 11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească.

În acea perioadă, Saul chiar credea că făcea voia lui Dumnezeu prin persecutarea creştinilor. Dar, de fapt, el acţiona împotriva lui Dumnezeu. Tu eşti de partea lui Dumnezeu? Cum îţi poţi da seama?


Părerea mea