Ștefan nu a murit degeaba. De fapt, viaţa lui le-a inspirat curaj credincioşilor persecutaţi în acea vreme şi chiar şi celor din vremea noastră. Textul din Apocalipsa 14:13 ne reaminteşte că faptele neprihănite ale celor care mor în Domnul vor continua să aducă roade. Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: ‘Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!’ – Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”
Astăzi, în timp ce-ţi desfăşori activităţile obişnuite, gândeşte-te la acest lucru. Care vor fi lucrurile lăsate de tine în urmă? Pentru ce vei fi păstrat în memoria oamenilor? Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să laşi un semn spre slava Sa pe acest pământ.

Argumente în plus
vei găsi în Faptele apostolilor, capitolele 10 şi 11.
Urmând acest plan, vei parcurge în fiecare an cel puţin o carte din seria de istorie biblică scrisă de Ellen White (de la Patriarhi şi pro- feţi la Tragedia veacurilor).


Părerea mea