Citeşte versetele de la rubrica Repere. Alege unul sau mai multe pe care să le înveţi chiar astăzi pe de rost.

Repere

„Ei cântau un cântec nou înaintea tronului şi înaintea celor patru făpturi vii şi a bătrânilor. Nimeni nu putea învăţa acel cântec, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.” (Apocalipsa 14:3)

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care ne dă pacea era peste El şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.” (Isaia 53:5)

„Toţi cei ce vor să trăiască o viaţă evlavioasă în Hristos Isus vor fi persecutaţi.” (2 Timotei 3:12)

„Isus i-a zis: «Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare.»” (Ioan 11:25)

„V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar curaj, Eu am învins lumea!” (Ioan 16:33)

 

Citeşte Faptele 7:54-56.

54 Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu 56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”

Pe cine a văzut Ştefan în timp ce privea în sus?
De ce crezi că Dumnezeu i-a permis lui Ştefan să vadă această scenă înainte de a muri?
Probabil, din gura ucenicilor sau a altor urmaşi ai lui Isus, Ştefan a auzit de cuvintele consemnate în Ioan 11:25  (Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi) .El credea în învierea lui Isus, dar faptul de a-L vedea pe Isus stând la dreapta Tatălui i-a pecetluit credinţa. A ştiut că, deşi avea să moară, într-o zi va învia, aşa cum vor învia toţi urmaşii credincioşi ai lui Hristos.


Părerea mea