Parcurge cu atenţie fragmentul din Faptele apostolilor de la rubrica Flash. Apoi citeşte Faptele 6:1- 7. Ce presupui că se va întâmpla cu o persoană care respinge planul lui Dumnezeu pentru ea? Dar cu o persoană care îşi recunoaşte talentele şi le foloseşte în lucrarea lui Dumnezeu? Tu ce talente şi capacităţi ai?

 

Flash

„În mod vădit, conducătorii naţiunii iudaice au dat greş în a împlini planul lui Dumnezeu cu poporul Său ales. Aceia pe care Domnul îi făcuse depozitarii adevărului s-au dovedit a fi necredincioşi în ceea ce li se încredinţase şi Dumnezeu i-a ales pe alţii să facă lucrarea Sa. În vorbirea lor, aceşti conducători au dat un mare avânt lucrării pe care ei o numeau o îndreptăţită mânie împotriva celor care înlăturau învăţăturile plăcute lor. Ei nu admiteau nici chiar posibilitatea ca ei înşişi să nu fi înţeles bine Cuvântul sau să fi interpretat sau aplicat greşit Scripturile. Ei lucrau asemenea oamenilor care şi-au pierdut mintea.” (Faptele apostolilor, p. 78, 79)

 

Fapte 6:1-7

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele. 2 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. 3 De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. 4 Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. 6 I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. 7 Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. 8 Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.


Părerea mea