Citind pasajele biblice care alcătuiesc rubrica Repere, care dintre ele îţi atrage atenţia în cea mai mare măsură? De ce crezi că este în mod special relevant pentru tine?

 

Repere

„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de înţelepciune. Aşadar, să nu-ţi fie ruşine să mărturiseşti despre Domnul nostru şi nici despre mine, prizonier de dragul Lui, ci suferă împreună cu mine pentru Evanghelie, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului şi harului Său, pe care ni l-a dat în Hristos Isus înainte de vremurile veşniciilor.” (2 Timotei 1:7-9)

„Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer şi pe pământ, cele vizibile şi cele invizibile.” (Coloseni 1:16)

„Căci necazul nostru uşor de purtat şi temporar lucrează în noi o greutate veşnică de slavă, dincolo de orice imaginaţie. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni 4:17,18)

„Dar nu numai atât, ci ne lăudăm şi în necazuri, ştiind că necazulproduce răbdare, răbdarea produ- ce caracter matur, caracterul matur produce nădejde.” (Romani 5:3,4)

„Căci Eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11)


Părerea mea