Unii oameni consideră că pasajul din Matei 5:1-12 exprimă atitudinile „de dorit” ale credincioşilor. Isus Îşi concluzionează fericirile cu textul-cheie al acestei săptămâni. Ce binecuvântare ai văzut manifestându-se pentru că tu sau altcineva ai fost persecutat „din pricina neprihănirii” (Matei 5:10 – Cornilescu)? Împărtăşeşte-ţi experienţele cu toată grupa.

 

Text-cheie

„Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din pricina Mea!” (Matei 5:11)

 

Matei 5 :1-12

Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte şi, după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! 5 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi! 7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proroci, care au fost înainte de voi.


Părerea mea