În legătură cu textul-cheie, Ellen White face următorul comentariu: «N-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur» (Matei 17:8). «Isus singur» – în aceste cuvinte este cuprinsă taina vieţii şi puterii ce au caracterizat istoria bisericii primare.” (Faptele apostolilor, p. 64)
„Viaţa şi puterea” lui Petru şi Ioan sunt şi la dispoziţia noastră, astăzi? Cum putem avea acces la acea putere? Ar trebui, prin urmare, să ne aşteptăm să facem vindecări, ca apostolii în biserica primară? Dacă nu reuşim să înfăptuim asemenea minuni, înseamnă că nu suntem în legătură cu Isus? Explică.

 

Text- cheie:

„Când şi-au ridicat privirea, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.” (Matei 17:8)

 


Părerea mea