Citeşte cu atenţie paragraful de la rubrica Flash. Întocmeşte o listă cu modalităţi concrete în care putem trăi prin deviza: „Isus, şi numai Isus”.

 

Flash

„Când au auzit cuvintele de apărare rostite fără teamă de apostoli, preoţii «au priceput că fuseseră cu Isus». După schimbarea la faţă a lui Isus, este scris despre ucenici că, la sfârşitul acestei scene minunate, «n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur» (Matei 17:8). «Isus singur» – în aceste cuvinte este cuprinsă taina vieţii şi a puterii ce au caracterizat istoria bisericii primare. Când au auzit pentru prima dată cuvintele lui Hristos, ucenicii au simţit nevoia lor după El. Ei L-au căutat, L-au găsit şi L-au urmat.”(Faptele apostolilor, p. 64)


Părerea mea