După ce ai parcurs cu atenţie secţiunea Caz în studiu, răspunde la întrebările de la Fişă de studiu.

 

Caz în studiu

„Petru şi Ioan se duceau împreună la Templu, la ceasul de rugăciune; era ceasul al nouălea. Un om schilod încă din pântecele mamei lui era adus şi aşezat în fiecare zi la poarta Templului, cea numită «Frumoasă», ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în Templu. Când acesta i-a văzut pe Petru şi pe Ioan că urmau să intre în Templu, a ce- rut şi de la ei, ca să primească milostenie. Petru, ca şi Ioan, s-a uitat ţintă la el şi a zis: «Uită-te la noi!» El şi-a aţintit privirea la ei, aşteptând să primească ceva de la aceştia. Dar Petru i-a zis: «Argint şi aur n-am, însă ceea ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică-te şi umblă!» Şi, apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Imediat picioarele și gleznele i s-au întărit, a sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în Templu împreună cu ei şi umbla, sărea şi-L lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut umblând şi lăudându-L pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea şi cerea milostenie la Poarta Frumoasă a Templului şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru ceea ce i se întâmplase.” 

În ziua următoare s-au adunat în Ierusalim conducătorii lor, bătrânii şi cărturarii, precum şi Ana – marele-preot, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei care erau din neamul marilor preoţi. I au pus pe apostoli să stea în mijloc şi i-au întrebat: «Prin ce putere sau în numele cui aţi fă- cut aceasta?»

Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a răspuns: «Conducători şi bătrâni ai poporului, dacă astăzi suntem cercetaţi pentru o faptă bună făcută unui om neputincios şi pentru felul în care a fost el vindecat, să vă fie cunoscut vouă tuturor şi întregului popor Israel că acest om stă sănătos înaintea voastră în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi! El este: ’piatra respinsă de către voi, zidarii, care a devenit piatra din capul unghiului’. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi!» Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi când şi-au dat seama că erau oameni neînvăţaţi şi de rând, s-au mirat şi au înţeles că fuseseră cu Isus.” (Faptele 3:1-10; 4:5-13)

 

Fișă de studiu

Faptele 3:1-10
Care a fost ultima situaţie în care ai sărit în sus de bucurie, lăudându-L pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat?

De ce crezi că Petru a subliniat că omul fusese vindecat în Numele lui „Isus Hristos din Nazaret”?

Ce fel de martor pentru Isus crezi că a fost acest om paralizat? Este la fel de puternică mărturia ta cu privire la ce a făcut Isus în viaţa ta? De ce da sau de ce nu?

Faptele 4:5-13
Analizează rolul pe care l-au avut preoţii, marele-preot, saducheii şi sinedriul în viaţa lui Isus (vezi Luca 22:1-6,47-71; Ioan 18)? De ce i-a deranjat atât de mult această vindecare?

Compară întrebarea din versetul 7 cu întrebarea din Luca 20:2. De ce a fost aceasta o întrebare importantă pentru conducătorii iudeilor?

În ce sens răspunsul lui Petru constituie împlinirea cuvintelor lui Isus din Luca 21:12-15?

Scrie o parafrazare a textului din Faptele 4:13.

 

Meditează la două texte esenţiale din pasajul biblic şi apoi încearcă să găseşti un răspuns la următoarele întrebări:

„Argint şi aur n-am, însă ceea ce am, îţi dau.”
• Ce ţi se pare că e mai uşor de dat lui Dumnezeu: propria persoană sau bani? De ce?
• Ce le poţi oferi prietenilor care sunt schilozi din punct de vedere spiritual?
• Mărturia lui Petru ar fi fost la fel de eficientă fără vindecare? Explică. În ce mod actele de slujire îmbunătăţesc evanghelizarea de astăzi?

„[Oamenii] s-au mirat şi au înţeles că [ucenicii] fuseseră cu Isus.”
• Ce îţi vine în minte când te gândeşti la cineva care petrece mult timp cu Isus?
• Întreabă-te: În ce măsură mă schimbă timpul petrecut cu Isus?
• Adevărat sau fals? Dacă petreci timp cu Isus nu poţi să nu dai mărturie şi în faţa altora. Argumentează-ţi răspunsul.


Părerea mea