Parcurge cu atenţie citatul din Ellen White de la rubrica Flash şi compară acea afirmaţie cu modul în care este percepută biserica ta.

„Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica Sa, să-i prezinte lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea Sa.” (Faptele apostolilor, p. 9)

 

Cum poate biserica să facă din această misiune o prioritate în acţiunile pe care le face în comunitatea locală? Cunoşti persoane din biserica ta care sunt trup şi suflet în lucrarea de evanghelizare? Roagă aceste persoane să-ţi povestească despre modul în care îşi împărtăşesc atât de eficient credinţa.


Părerea mea