Textul-cheie ce trebuie memorat în această săptămână este Faptele 1:7,8.

„El le-a răspuns: «Nu este treaba voastră să cunoaşteţi vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a aşezat sub propria Lui autoritate. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.»”

Gândeşte-te la problemele pe care le întrezăreau ucenicii gândindu-se la misiunea de a fi martori în Ierusalim. Ce presupunea acest lucru? Conducătorii preoţilor şi prejudecăţile cu privire la Isus erau încă nişte factori foarte puternici. În următoarea fază, Evanghelia trebuia dusă în Iudeea şi Samaria. Percepţia lor în ceea ce-i privea pe samariteni era una plină de ură. Cine avea să-i asculte? De ce să le pese tocmai lor? Şi cum aveau ei să ducă până la marginile pământului veştile cu privire la Hristos? Gândeşte-te la aceste faze ale lucrării în contextul actual al lumii. Care etapă ţi se pare cea mai solicitantă?


Părerea mea