Rubrica Repere din această săptămână redă în diferite forme apelul de a fi martori pentru Hristos în această lume. Câteva texte sunt cuvintele apostolilor, în timp ce altele constituie chiar poruncile rostite de Isus de a veni să-L cunoaştem ca Mântuitor. Citind aceste pasaje din Scriptură, care dintre ele ai impresia că ţi se adresează personal, astăzi? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ţi spună?

Repere

„Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!” (Matei 28:19,20)

 

„În timp ce Isus se suia în barcă, cel ce fusese demoniac Îl ruga să-l lase să rămână cu El, dar Isus nu l-a lăsat, ci i-a zis: ‚Du-te acasă, la ai tăi, şi povesteşte-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine şi cum a avut milă de tine!’ El a plecat şi a început să vestească prin Decapolis cât de mult făcuse Isus pentru el. Şi toţi se minunau.” (Marcu 5:18-20)

 

„Mesajul pe care l-am auzit de la El şi pe care vi-l vestim este că Dumnezeu e lumină şi în El nu este întuneric deloc.” (1 Ioan 1:5)

 

„Şi mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cel care-L are pe Fiul are viaţa; cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cei care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţă veşnică.” (1 Ioan 5:11-13) 

 

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16)


Părerea mea