Parcurge cu atenţie secţiunea Caz în studiu şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Care crezi că sunt câteva dintre temele principale abordate în acest pasaj? Care crezi că erau sentimentele şi emoţiile ucenicilor în timp ce-L auzeau pe Isus rostind aceste cuvinte şi apoi văzându-L cum Se ridică şi dispare între nori? Există momente în viaţa ta când apelul pe care ţi-l face Dumnezeu este clar şi precis? Sau poate că există situaţii în care Isus pare foarte departe şi nu ştii sigur care e următorul tău pas. Cum poate acest pasaj biblic să te încurajeze atunci când simţi că nu ştii ce să faci?

 

Caz în studiu

Fapte 1:1-14

1 Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2 de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. 5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” 7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8 Civoi veţi primi o putere, când Se va pogorîDuhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”12 Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului. 13 Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul şi Iuda, fiul lui Iacov. 14 Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

 

Fișă de studiu

  1. Citeşte pasajul biblic şi marchează cele mai importante trei secţiuni. Pregăteşte-te să-ţi argumentezi alegerea făcută.
  2. Cine este Teofil, căruia i se adresează această carte? Ce spune Luca în legătură cu modul în care relatează ce s-a întâmplat în biserica Noului Testament?
  3. Acest pasaj conţine ultimele cuvinte adresate de Isus direct ucenicilor, înainte de înălţare. Compară aceste cuvinte cu cele din Matei 28:19,20. Care sunt asemănările şi deosebirile?
  4. De ce crezi că ucenicilor li s-a spus să aştepte în Ierusalim împlinirea promisiunii făcute de Tatăl? În ce consta această promisiune şi ce ştiau ucenicii cu privire la ce trebuiau ei să facă în lipsa fizică a lui Isus?
  5. Cum ai descrie/defini un „martor” şi „mărturia” pe care acesta trebuie să o dea?
  6. De ce crezi că trebuia început cu Ierusalimul? Prin ce se deosebeşte Ierusalimul de Iudeea
    şi de Samaria şi de capătul lumii?

Părerea mea