Ultimele cuvinte şi ultimii martori

Referinţa biblică: Faptele 1:1-11
Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 1, 2, 3

 

Text-cheie

„El le-a răspuns: «Nu este treaba voastră să cunoaşteţi vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a aşezat sub propria Lui autoritate. Voi însă veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.»” (Faptele 1:7,8)

 

Sabat

Gândeşte-te bine care este locul în care oamenii au cea mai mare nevoie să audă mesajul Evangheliei. Citeşte cu mare atenţie Matei 28:19,20. Citind aceste cuvinte, care este reacţia pe care o ai? În ce măsură te vezi răspunzând acestui apel sau împlinind această poruncă?

Matei 28:19,20

19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”


Părerea mea