Compară textul ­cheie cu următorul citat din Ellen White:

 

„Dumnezeu nu este părtinitor. Toţi cei care doresc să aibă parte de mântuire şi care speră să aibă parte şi de slava împărăţiei viitoare trebuie să adune împreună cu Hristos. Fiecare trebuie să simtă că este răspunzător în dreptul său şi pentru influenţa pe care o exercită asupra altora.” (Mărturii, vol. 1, p. 179)

 

Text-cheie

„După ce a spus aceste lucruri, Isus a fost înălţat şi, în timp ce ei se uitau, un nor L-a luat dinaintea ochilor lor. Şi cum priveau ei spre cer, în timp ce El pleca, iată că li s-au înfăţişat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, care le-au zis: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer.»” (Faptele 1:9-11)

 

Întreabă-te:

  • Ce influenţă exercit eu asupra altora?
  • Ce înseamnă„să adune împreună cu Hristos”?
  • Înţeleg eu că sunt responsabil pentru propria soartă? Cum manifest această conştienţă în viaţa mea?

Părerea mea