Citeşte rubrica Flash. Mergi într-un loc liniştit şi meditează la iubirea lui Dumnezeu pentru tine.

„Hristos locuise în lume treizeci şi trei de ani; El suferise dispreţul, insultele şi batjocura ei; fusese lepădat şi răstignit. Acum, când era gata să Se înalţe la tronul slavei Sale, în timp ce privea din nou la nerecunoştinţa oamenilor pe care venise să-i salveze, nu cumva va retrage de la ei simpatia şi iubirea Sa? Nu cumva afecţiunea Sa va concentrată asupra acelui loc unde El este preţuit şi unde îngeri nevinovaţi aşteaptă să facă ceea ce le spune? Nu! Făgăduinţa Sa pentru cei iubiţi, pe care-i lasă pe pământ, este: «Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28:20).” (Hristos, Lumina lumii, p. 830)


Părerea mea