Citeşte cele trei fragmente biblice de la secţiunea Caz în studiu, apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu.

Meditează la următoarea afirmaţie făcută de Dorothy Sayers: „Consider că este o gravă eroare prezentarea creştinismului ca pe ceva încântător şi popular, fără caracter ofensiv.”

Dacă ar fi să acceptăm provocarea pe care le-a lansat-o Isus urmaşilor Săi când S-a ridicat la cer, mesajul nostru ar încântător? Popular? Ofensiv? De ce da sau de ce nu?

 

Caz în studiu

Matei 28:16-20

16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

 

Luca 24:50-53

50 El i-a dus până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. 51 Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. 52 După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53 Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.

 

Fapte 1:9-12

9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” 12 Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.

 

Matei 28

Observă că, înainte de a le încredinţa ucenicilor Marea Trimitere, Isus le aminteşte că I s-a dat toată autoritatea (vers. 18). De ce crezi că a făcut această precizare?

De ce crezi că Isus le-a reamintit ucenicilor că El va cu ei întotdeauna?

 

Luca 24

Cum ai caracteriza acest pasaj: ca având o notă negativă sau poziti- vă? De ce? Cum ai explica „marea bucurie” a ucenicilor după ce Isus i-a părăsit?

 

Faptele 1

Ce atitudine crezi că se a ă în spatele întrebării îngerilor:„De ce staţi şi vă uitaţi spre cer?”
a. cinism
b. compasiune
c. curiozitate
d. nerăbdare
e. sinceritate
f. toate de mai sus

Explică:______________________________________________


Părerea mea