Răspunde la întrebările de la rubrica Ce părere ai?

 

Răspunde la următoarele întrebări cât de sincer poţi:

 

1. Unde te simţi cel mai iubit şi acceptat?

2. Ce te face să te simţi iubit şi acceptat? Ce trebuie să facă cineva pentru a-ţi demonstra că ţine la tine?

3. E posibil să-i iubești pe alții fară ca mai întâi să te iubești pe tine?

4. E posibil să iubeşti pe cineva în timp ce ai ceva împotriva lui?

5. E posibil să te iubeşti pe tine însuţi dacă nu te-ai iertat pentru defectele şi greşelile făcute?

6. Cum îţi manifeşti cel mai des instinctul de autoapărare, când te simţi nesigur sau neacceptat?

7. În ce situaţii te trezeşti apelând la respectivele cuvinte sau acţiuni?

 

În Ioan 20:19- 29 se relatează cum Toma nu a crezut că Isus a înviat. El a ales să nu creadă, dar – în ciuda faptului că şi-a argumentat puternic lipsa de încredere, deşi avea mărturiile personale date de alţii – Isus i-a dat lui Toma dovada pe care el o avea deja. În loc să judeci încăpăţânarea lui Toma, încearcă să înţelegi care a fost cauza detaşării lui de grup şi a adoptării unei poziţii diferite. În ce măsură facem şi noi acelaşi lucru şi de ce?

 

Ioan 20:19- 29

19 În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!” 20 Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. 21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” 22 După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! 23 Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate şi celor ce le veţi ţine vor fi ţinute.”24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”.26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea, şi nu fi necredincios, ci credincios”. 28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” 29 „Tomo” i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”


Părerea mea