Răspunde la întrebările de la Fişă de studiu.

 

Petru căzuse mult în ochii ucenicilor şi a celorlalţi credincioşi. El se lăudase cel mai mult, dar când momentul testului a sosit, l-a renegat pe Isus de trei ori atunci când Acesta avea cea mai mare nevoie de sprijin. Prin intermediul întrebărilor, Isus i-a dat ocazia lui Petru de a-şi declara public iubirea pentru Învăţătorul său şi a creat premisele pentru ca Petru să fie pe deplin acceptat, din nou, de ceilalţi 11. De ce a ţinut Isus neapărat ca Petru să e reprimit în sânul celor 12? Ce beneficiu avea să aducă unitatea atât pentru Petru, cât şi pentru ceilalţi?

 

Ioan 21:3-22

3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte”. „Mergem şi noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieşit şi s-au suit într-o corabie, şi n-au prins nimic în noaptea aceea. 4 Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm, dar ucenicii nu ştiau că este Isus. 5 „Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?” Ei i-au răspuns: „Nu”. 6 El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corabiei, şi veţi găsi”. Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. 7 Atunci, ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare. 8 Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm, decât ca la două sute de coţi. 9 Când s-au pogorât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum”. 11 Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari, şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. 12 „Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. Şi niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine eşti?” căci ştiau că este Domnul.13 Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele.14 Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi după ce înviase din morţi. 15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei”. 16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele”. 17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?”Şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toatele ştii, ştii că Te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! 18 Adevărat, adevărat îţi spun că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai, dar, când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.” 19 A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine”. 20 Petru s-a întors şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?”21 Petru s-a uitat la el şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?” 22 Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!”

 

Fișă de studiu

Ce urmărea Isus când l-a întrebat pe Petru dacă Îl iubeşte?
Cum pare să se fi simţit Petru luat la întrebări de Isus?
Ce efect a avut asupra celor prezenţi faptul că Petru şi-a afirmat în mod repetat iubirea pentru Isus, mai ales că Îl renegase de trei ori când a fost Isus arestat?
A fost iertarea lui Isus suficientă pentru ca Petru să poată continua lucrarea încredinţată de Isus de a predica Evanghelia? De ce altceva mai era nevoie, atât pentru Petru, cât şi pentru ceilalţi ucenici?
Am acceptat cu adevărat iertarea lui Dumnezeu dacă refuzăm să ne iertăm pe noi înşine?


Părerea mea