Închinarea este un semn de stimă și de respect, dar și de slujire și de supunere. Pentru caracterul Său și pentru că le-a răscumpărat, ființele create Îi datorează lui Dumnezeu închinare, ca semn al recunoașterii dependenței de El.

De memorat: „El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”” (Apocalipsa 14:7)

1. Închinându-ne Creatorului și Răscumpărătorului nostru

a) Psalmul 29:1-2; 95:6-7; Apocalipsa 4:11; 5:9-14; 15-3-4
b) Cum putem să ne pregătim personal pentru ca închinarea colectivă să fie mai mult decât o rutină religioasă?
c) Relatează o ocazie când ai experimentat o unitate în Hristos împreună cu ceilalți care se închinau.

2. Ispita și presiunea de a ne închina dumnezeilor falși

a) Exod 20:2-3 (vezi și Isaia 45:5-6)
b) Matei 4:8-9 – testul pentru Isus
c) Daniel 3:13-15 – testul din valea Dura
d) Apocalipsa 13:1, 11-15 – testul din ultimele zile
e) Care sunt câțiva din zeii falși cărora suntem ispitiți sau presați să ne închinăm astăzi?
f) Cum putem să fim pregătiți pentru ispita sau presiunea de a ne închina dumnezeilor falși?

3. O chemare pentru a ne închina lui Dumnezeu – Creatorul nostru în zilele din urmă

a) Apocalipsa 14:6-7
b) De ce este mesajul primului înger așa de urgent?
c) Care este relația dintre mesajul primului înger și Sabatul?

d) Cum putem ajunge să vedem Sabatul ca o oportunitate binecuvântată să experimentăm unitatea în Hristos, mai mult decât o obligație religioasă?

4. Experimentând unitatea prin grupa de studiu biblic

a) Fapte 2:42; 17:10-11, 2 Timotei 3:14-17
b) Cum ne ajută studierea Bibliei, în special cu alți credincioși, să experimentăm unitatea în Hristos?
c) Cum te-a ajutat studiul de la Școala de Sabat să experimentezi unitatea cu Hristos și să înțelegi ce înseamnă unitatea cu alți credincioși?

5. Experimentând unitatea prin frângerea pâinii

a) Matei 26:26; 1 Corinteni 11:23-26
b) Unii nu înțeleg învățătura Scripturii despre serviciul Sfintei Cine și, ca atare, devine un timp despărțire și nu de unitate. 1 Corinteni 11:27-34
c) Povestește o ocazie când ai experimentat o unire specială în timpul Sfintei Cine.
d) Cum poate „frângerea pâinii” și altă mâncare să fie un timp special pentru recunoștință și tovărășie?

6. Experimentând unitatea prin rugăciune

a) Fapte 1:14; 4:23-31; 12:12; Iacov 5:16
b) Cum ne ajută rugăciunea unită să experimentăm unitatea în Hristos – unitate pe care El o dorește pentru fiecare dintre noi:

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 49 – Exodul 5
1. Care dintre fiii lui Iacov era recunoscut pentru cuvintele frumoase pe care le rostea?
2. De unde vine denumirea „Abel-Mițraim”?
3. Cum erau strigătele pe care le scoteau israeliții din cauza robiei?
4. Cine s-a dus să i se plângă lui Faraon de condițiile grele de muncă?
Istoria mântuirii, capitolul 42
5. Ce efect a avut faptul că Pavel a fost trimis din cetate în cetate, pentru judecată?


Părerea mea