Săptămâna de rugăciune [Luni, 3 dec]

Cum să citim Scriptura?

„Nu ne ardea inima în noi când… ne deschidea Scripturile?” Luca 24:32

FELIX H. CORTEZ

Un lucru din Biblie care mă surprinde într-un mod deosebit este decepţia totală a ucenicilor în momentul morţii lui Isus pe cruce. Dacă te gândești bine, o să-mi dai dreptate!

În timpul lucrării Sale, Isus a precizat de câteva ori că avea să fie omorât și că avea să învieze.1 Cu toate acestea, crucea i-a luat pe ucenici pe neașteptate, iar când au primit vestea învierii Lui nu le-a venit să creadă! Cum a fost posibil așa ceva?

Când mă gândesc la eșecul ucenicilor, mă tulbur, pentru că sunt conștient că și eu aș putea eșua. Am însă vestea bună că eșecul este evitabil. Pe drumul spre Emaus, Isus a explicat cum ar trebui să citim Biblia.

SĂ AVEM CREDINŢĂ ÎN BIBLIE

Isus a explicat că motivul eșecului ucenicilor de a înţelege era lipsa lor de credinţă (Luca 24:25). Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă primul pas către înţelegere (Evrei 11:3).

Unii cititori cred în biserică sau în conducătorii bisericii. Îi lasă pe ei să gândească în locul lor și să le explice ce vrea să spună Biblia. Unii fac aceasta din comoditate, iar alţii, din convingerea că Biblia ar avea o semnificaţie „spirituală” sau „secretă” pe care doar câţiva oameni aleși o pot descoperi. Așa se ajunge la interpretarea alegorică.

Un exemplu în acest sens este Bernard din Clairvaux, un abate francez din secolul al XII-lea, care a compus o predică despre „dinţii” miresei din Cântarea cântărilor 4:2. În ea, a susţinut că cele două rânduri de dinţi simbolizau ordinul superior şi, respectiv, pe cel inferior dintr-o mănăstire. Predica este interesantă, dar nu are nicio legătură cu sensul originar al textului din Cântarea cântărilor 4:2.

Un fenomen similar are loc astăzi. Predicatorii îi dau unui pasaj biblic o altă semnificaţie decât cea originară. Alegoria ne vorbeşte mai mult despre abilitatea interpreţilor şi despre sensul pe care ei vor să-l dea decât despre sensul intenţionat al pasajului. Ne leagă de oameni şi îi înalţă pe oameni.

Biblia spune că Dumnezeu le-a dat Cuvântul Său tuturor oamenilor şi că toţi îl pot înţelege, chiar şi copiii (Matei 11:25,26; Ioan 7:17; 2 Timotei 3:14-17).

Alţi cititori îşi pun încrederea în raţiunea umană. Da, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a judeca. Şi vrea să ne-o folosim în relaţia cu El (de ex., Isaia 1:18). În cazul unor cititori însă, raţiunea neutralizează puterea Cuvântului lui Dumnezeu. În momentul în care o afirmaţie biblică nu corespunde logicii omeneşti, ei o dau la o parte, considerând-o o eroare strecurată în Biblie în cine ştie ce împrejurare. Dar Dumnezeu ştie mai multe decât ştim noi. Trebuie să avem încredere în El (Matei 22:29-32; cf. 1 Corinteni 1:18-25)!

Unii cititori îşi pun încrederea în ei înşişi. Ei se concentrează asupra cuvintelor şi pierd din vedere contextul şi intenţia iniţială a pasajului, asumându-şi inconştient rolul de arbitru al interpretării.

Spre exemplu, ce vrea să spună 1 Petru 2:21 prin faptul că Isus ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui? Dacă ignorăm contextul, am putea desprinde ideea că ar trebui să ne îmbrăcăm exact la fel ca Isus, să rămânem necăsătoriţi ca El şi alte idei similare care i-ar putea veni în minte interpretului.

Contextul pasajului este totuşi clar. Dumnezeu a dorit să ne transmită ideea de a nu comite păcat, de a nu răspunde cu batjocuri şi de a nu ameninţa atunci când suntem maltrataţi. Dacă ignorăm contextul, ne asumăm rolul de factor determinant al interpretării.

Alţii au abandonat complet credinţa. Frustraţi de diversitatea interpretărilor, unii au ajuns să creadă că nimeni nu deţine adevărul. Dar Scriptura spune că Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne călăuzească „în tot adevărul” (Ioan 16:13).

Dumnezeu vrea să ne punem încrederea în El, nu în biserică, nu în conducători, nu în raţiunea umană, nici chiar în noi înşine, pentru că noi toţi suntem supuşi greşelii.

CITEȘTE TOATĂ SCRIPTURA

Un alt motiv pentru care moartea lui Isus i-a luat prin surprindere pe ucenici este faptul că ei nu au citit „toate Scripturile”, ci s-au oprit la anumite fragmente pe care le agreau. Lor le plăcea titlul de Fiu al omului, fiindcă Îl identifica pe Isus cu fiinţa cerească din Daniel 7:13,14, care urma să primească stăpânirea şi o împărăţie ce nu avea să fie nimicită niciodată.

Însă Scriptura mai spunea şi că Mesia avea să moară pentru păcatele poporului (Isaia 53) şi că avea să fie stârpit (Daniel 9:26). Ucenicii nu au „înţeles” aceste pasaje şi nici avertizările date de Isus, pentru că ideea aceasta era contrară convingerilor şi dorinţelor lor. Nu aveau urechi pentru aşa ceva.

Isus le-a explicat însă, începând „de la Moise şi de la toţi prorocii, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El” (Luca 24:27). Şi noi trebuie să procedăm la fel. A „tâlcui în toate Scripturile” înseamnă a-I cere lui Dumnezeu să ne dea urechi ca să auzim tot ce are de spus Biblia, chiar şi acele pasaje care am prefera să nu fie adevărate sau care nu ne plac.

PUNE ÎN PRACTICĂ CE ÎNVEŢI

Ascultarea reprezintă ultimul pas în înţelegerea Scripturii. Isus a declarat că cei dispuşi să împlinească voia lui Dumnezeu vor cunoaşte adevărul (Ioan 7:17). La fel s-a întâmplat cu ucenicii pe drumul către Emaus. Când au stăruit ca Isus să rămână cu ei, ca dovadă că acceptaseră cuvintele Sale şi doreau să afle mai multe, „li s-au deschis ochii” şi L-au recunoscut (Luca 24:31).

Dar şi reversul este adevărat. Cei care nu iubesc adevărul vor fi înşelaţi la sfârşitul timpului (2 Tesaloniceni 2:9-12; cf. 2 Timotei 4:3,4).

Înţelegerea nu este destinaţia, ci drumul până acolo. Intimitatea cu Dumnezeu este rezultatul unei vieţi de asumare a riscului de a urma sfaturile Sale şi al încrederii că Scriptura este adevărată şi că făgăduinţele Lui sunt sigure. Odată ce au avut această experienţă, ucenicii nu au mai putut să tacă. Şi nici ucenicii care au făcut acel drum spre Emaus.

Sugestii de rugăciune:

1. Rugaţi-vă ca Domnul să ne dea urechi să auzim şi voinţa de a pune în practică ce aflăm din Scriptură.

2. Rugaţi-vă să ne punem încrederea ferm în Cuvântul lui Dumnezeu.

3. Ca adventişti, noi considerăm că avem o misiune specială de a-i ajuta pe oameni să cunoască soliile celor trei îngeri. Să ne rugăm pentru dispoziţia de a aplica principiul luării în considerare a întregii Biblii – „toate Scripturile” – ca să putem înţelege şi prezenta altora în mod adecvat Cuvântul lui Dumnezeu.


Părerea mea