Creștinii adventiști de ziua a șaptea recunosc că moartea și învierea Domnului Hristos sunt vitale pentru mântuire și pentru unitatea bisericii. De asemenea, ei consideră că Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură informații esențiale pentru relația cu El și relațiile cu semenii. Doctrinele acestea ne definesc identitatea și misiunea.

De memorat: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12)

1. Salvarea în Isus

a) Fapte 4:8-12, 10:43
b) 2 Corinteni 5:18-19
c) Romani 10:9-13
d) Romani 3:24-25
e) 1 Ioan 2:1-2
f) 1 Ioan 4:9-10
g) 1 Petru 2:21-24
h) De ce unii oameni se aruncă în argumente fierbinți referitor la detaliile planului de mântuire?

2. A doua venire a lui Hristos

a) Ioan 14:1-3
b) Matei 24:26-27 (vezi și Apocalipsa 1:7)
c) Fapte 1:9-11
d) 1 Tesaloniceni 4:13-18
e) Este important să cunoaștem detaliile referitor la revenirea lui Isus sau este de ajuns pur și simplu să credem că El se va întoarce pe acest pământ? De ce? Matei 24:5, 24-26
f) Ce lecții importante putem învăța din parabola celor Zece Fecioare? Matei 25:1-13
g) Referindu-se la glorioasa Sa revenire, Isus spune „Fiți gata!” Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi?

3. Slujirea lui Isus în Sanctuarul ceresc

a) Exod 25:8-9 (vezi și Evrei 8:2)
b) Evrei 8:6; 9:11-12, 23-28
c) Când Isus a fost pe pământ, El s-a rugat pentru ucenicii Săi (Luca 22:31-32, Ioan 17:6-19). Cum te influențează faptul că Isus mijlocește pentru tine în Sanctuarul ceresc? Evrei 7:25; 1 Ioan 1:9-2:2

4. Sabatul

a) Geneza 2:1-3
b) Exod 20:8-11
c) Deuteronomul 5:12-15 (vezi și Ezechiel 20:12,20)
d) Matei 12:9-13; Luca 13:10-17
e) Când ai realizat că Sabatul este un dar din partea Creatorului nostru iubitor, un timp de binecuvântare și vindecare, mai mult decât o obligație religioasă?
f) Povestește despre un Sabat când ai prins o licărire din dorința de unitate a lui Hristos pentru fiecare dintre noi ca să o experimentăm cu El și unii cu alții.

5. Somnul morții și învierea promisă

d) Ioan 11:11-15, 23-24, 43-44
e) Ioan 5:27-28
f) 1 Tesaloniceni 4:13-18
g) 1 Corinteni 15:51-54
h) Ce asigurare găsești în învățătura Bibliei cu privire la moarte și înviere?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 28-34
1. Cum a înțeles Esau că nevestele sale nu-i plăceau tatălui său?
2. Ce i-a propus Iacov lui Laban, ca să-și dovedească „cinstea”?
3. Pentru ce anume se vedea Iacov prea mic?
4. Ce a făcut Iacov, când a aflat că Sihem îi necinstise fiica?
Istoria mântuirii, capitolul 39
5. Despre cine se afirmă că „se încred într-o (se prind de o) funie de nisip”?


Părerea mea