Metaforele bisericii din Noul Testament exprimă dependența bisericii de Dumnezeu și relațiile armonioase pe care toți cei din poporul lui Dumnezeu sunt chemați să le aibă între ei.

De memorat: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.” (1 Corinteni 12:12)

1. Oamenii lui Dumnezeu

a) Deuteronom 7:6-7
b) 1 Petru 2:9
c) Ce responsabilități speciale revin celor care sunt chemați „un popor al lui Dumnezeu”?
d) Cum subliniază această imagine ideea de unitate?

2. Casa lui Dumnezeu

a) Efeseni 2:19
b) 1 Petru 2:4-5
c) Casa lui Dumnezeu este atât un loc pentru locuit, cât și o familie. Care este părerea ta despre a face parte din casa lui Dumnezeu?
d) Îți aduci aminte de o ocazie când ai fost martor al unei biserici unite și care avea grijă unul de altul, ca într-o familie sănătoasă și iubitoare?

3. Templul Duhului Sfânt

a) 1 Corinteni 3:16-17
b) Efeseni 2:20-22
c) Este biserica templul Duhului Sfânt, sau creștinul la nivel individual, ori amândouă?
d) Ce schimbări ar trebui să facem în bisericile noastre și în viețile noastre ca urmare a faptului că suntem „un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”?

4. Trupul lui Hristos

a) 1 Corinteni 12:12, 14-26, 27
b) Ce lecții importante putem învăța din imaginea bisericii ca trup al lui Hristos?
c) Cine este capul trupului? Efeseni 5:23; Coloseni 1:18
d) De ce este vital să ținem minte că Hristos este capul acestui trup?
e) Cum putem să ajungem biserica în care diversitatea nu este pur și simplu tolerată, ci sărbătorită?

5. Turma lui Isus Hristos

a) Ioan 10:1-10 De ce Isus alege metafora unei turme de oi pentru a-i descrie pe urmașii Săi?
b) Ioan 10:11-15 (vezi și Psalmul 23) Cum are grijă de biserică Păstorul cel bun?
c) Ioan 10:16 Care este dorința Păstorului cel bun pentru turma Sa?
d) Ioan 10:27 (vezi și Ioan 10:4-5) Cum ne ajută turma lui Isus Hristos să rămânem uniți?
e) Ioan 10:28-29 Ce promisiuni prețioase oferă Isus turmei Sale?
f) Cum L-ai văzut pe Păstorul cel bun acționând în viața ta?

6. Întrebări de discuție

a) Ce metaforă a bisericii îți place cel mai mult? De ce?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 14-20
1. Cine erau cei ce „făcuseră legătură de pace cu Avram”?
2. Câte generații aveau să treacă de la Avraam până la întoarcerea urmașilor săi în Canaan?
3. La ce s-a referit Avraam când i-a spus Domnului „Departe de tine…”?
4. Despre ce țară crezuse Avraam că nu era frică de Dumnezeu acolo?
Istoria mântuirii, capitolul 37
5. În ce râu a fost botezat Pavel?


Părerea mea