Exemplele din Scriptură ne arată că ascultarea statornică de voința lui Dumnezeu promovează unitatea și armonia în poporul Său, în vreme ce neascultarea și tendința de a urma propriile înclinații creează condițiile propice dezbinării.

De memorat: „Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea.” (Proverbe 9:10)

1. Neascultarea

a) Deuteronom 28:1-14 Ce binecuvântări a promis Domnul poporului Său dacă vor asculta de poruncile Sale?
b) Deuteronom 28:15-20 Ce consecințe negative vor fi urmarea neascultării?
c) Când poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de El prin neascultare, care a fost dorința Lui pentru ei? Ieremia 3:12-18
d) Care este principala cauză pentru neascultare?
e) Povestește o ocazie din viața ta când neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu a dus la dezbinare.

2. Mândria opiniei personale

a) Judecători 17:6; 21:25
b) Care a fost rezultatul dezastruos al încrederii mândre în opinia personală? Judecători 2:11-13, 3:5-7
c) Ce avertizări ne oferă Solomon referitor la pericolul unei atitudini mândre? Proverbe 13:10; 16:18; 6:16-19
d) Ce alte relatări din Scriptură ilustrează rezultatele dăunătoare ale unei atitudini mândre?

3. Urmând un sfat nelegiuit

a) 1 Împărați 12:1-7, 8-16 Cum putem siguri că urmăm un sfat inspirat?
b) Ce promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că dorința Sa este să ne dea sfaturi înțelepte? Psalmul 32:8, Iacov 1:5
c) Ce apel face Solomon pentru fiecare dintre noi? Proverbe 19:20

d) Relatează o ocazie când ascultarea de un sfat inspirat te-a călăuzit spre vindecarea și reabilitarea unei relații defectuoase.

4. Ascultând de oameni mai degrabă decât de Dumnezeu

a) 1 Corinteni 1:10-17 Pentru ce pledează apostolul Pavel atât de puternic în fața credincioșilor corinteni?
b) Care este pericolul ascultării sfatului unei persoane, dacă el/ea este consacrat/ă lui Dumnezeu? De ce învățăturile apostolului Pavel din 1 Corinteni 11:1 sunt de folos atunci când învățăm de la alt credincios?
c) Ce obicei al credincioșilor bereeni a fost afirmată de Pavel? Fapte 17:11

5. Atacuri din exterior și interior

a) Fapte 20:28-30 (vezi și Matei 7:15) – lupi sălbatici
b) Numeri 12:1-2 – Maria și Aaron (invidia)
c) 2 Timotei 2:15-18 Imeneu și Filet
d) 2 Timotei 3:12-17 Ce sfat oferă Pavel tânărului predicator Timotei cu privire la cei care ar încerca să aducă lipsa de unitate din biserică?
e) Ce făgăduințe din Biblie îți oferă speranță și curaj când ești atacat?

Biblia și Cartea anului

Biblia: Apocalipsa 8-14
1. Ce nu pot să facă idolii la care se închină oamenii nepocăiți?
2. Când se va sfârși taina lui Dumnezeu?
3. Ce anume știe Diavolul, de când a fost aruncat pe pământ?
4. Ce anume nu poate învăța nimeni, cu excepția celor o sută patruzeci și patru de mii?
Istoria mântuirii, capitolul 33
5. Ce efect a avut cuvântarea de apărare a lui Petru asupra preoților, conducătorilor și poporului?


Părerea mea