Săptămâna de consacrare (6-13 Octombrie)

Ca în fiecare toamnă, începem acest nou an misionar cu o „săptămână de consacrare” – terminologie care a intrat în uzanţa Bisericii Adventiste din România ca expresie a unui timp special, dedicat introspecţiei, meditaţiei, rugăciunii şi planificării într-un domeniu care ne defineşte credinţa perso- nală şi colectivă: misiunea.

Pentru orice credincios adventist, misiunea este raţiunea de a fi, este ceea ce dă sens existenţei bisericii, este motivul pentru care nu ne-am pierdut identitatea şi nu ne-am diluat mesajul specific adventist în „vinul” tot mai omogen al Babi- lonului modern. De aceea, câtă vreme vom avea un mesaj, vom avea şi o misiune pentru lume. Şi, cât timp vom avea o misiune, vom avea şi un mesaj adventist clar şi distinct pentru lâncedul creştinism contemporan.

Din această perspectivă, broşura aceasta (Aceasta este misiunea mea, broșura integrală pe acest link) conţine opt invitaţii diferite la introspecţie, la meditaţie şi la rugăciune – câte una pentru fiecare zi a acestei săptămâni. De data aceasta, au fost gândite şi redactate de autori români, membri ai Comitetului local al Uniunii de Conferinţe, din două motive: în primul rând, pentru că sunt familiarizaţi cu realitatea Bisericii Adventiste din România mai bine decât orice autor străin contemporan; în al doilea rând, pentru a acoperi o arie cât mai largă a vieţii şi lucrării Bisericii, conform chemării personale a fiecărui autor şi specificului departamentului în care slujeşte. Astfel, în fiecare zi, veţi găsi un alt autor, un alt domeniu, o altă abordare. Însă sperăm că, dincolo de fiecare şi de toţi la un loc, Îl veţi găsi pe Autorul care i-a inspirat să scrie aceste rânduri!


Părerea mea